Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 101/1960 Sb.Zákon o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví

Částka 41/1960
Platnost od 11.07.1960
Účinnost od 11.07.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101.

ZÁKON

ze dne 11. července 1960

o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Rostoucí význam vodního hospodářství a úzká souvislost mezi plánovitým využíváním vodních zdrojů pro účely zemědělství a pro účely celého národního hospodářství i pro uspokojování stále rostoucích potřeb obyvatelstva vyžadují soustředit ústřední řízení vodního hospodářství do jednoho místa. Na ministerstvo zemědělství se převádí z dosavadního ministerstva energetiky a vodního hospodářství působnost, kterou toto ministerstvo vykonávalo na úseku řízení vodního hospodářství, zejména působnost ústředního vodohospodářského orgánu podle zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství ve znění zákona č. 12/1959 Sb.

(2) Ministerstvo zemědělství se přeměňuje v ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

§ 2

Zřizuje se ministerstvo paliv a energetiky. Toto ministerstvo vzniká sloučením dosavadního ministerstva paliv a dosavadního ministerstva energetiky a vodního hospodářství, z něhož se podle § 1 převádí řízení vodního hospodářství na ministerstvo zemědělství. Ministerstvu paliv a energetiky zůstává řízení vodních energetických děl včetně zabezpečování jejich výstavby, údržby a provozu.

§ 3

Ministerstvo dopravy a ministerstvo spojů se slučují v ministerstvo dopravy a spojů.

§ 4

Ministerstvo stavebnictví se s dosavadní působností v oboru stavebnictví, výroby stavebních hmot a výstavby mění v ministerstvo výstavby.

§ 5

V čele Státního výboru pro rozvoj techniky je předseda Státního výboru pro rozvoj techniky, kterého jmenuje vláda.

§ 6

Podrobné vymezení úkolů jednotlivých ústředních orgánů státní správy v souvislosti s přesuny působnosti podle tohoto zákona provede vláda. Vláda zejména vymezí též působnost mezi ministerstvem dopravy a spojů a Československým rozhlasem a Československou televizí v oboru výstavby, údržby a provozu technických rozhlasových a televizních zařízení.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 11. července 1960.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru