Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 80/1959 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících

Částka 37/1959
Platnost od 30.12.1959
Účinnost od 30.12.1959
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

80.

Vládní nařízení

ze dne 7. prosince 1959,

kterým se mění vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 90 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení:


Čl. I

Vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících, se mění takto:

1. § 20 zní:

"Druhy dávek

Z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících se poskytují:

1. důchody:

a) starobní,

b) invalidní,

c) vdovský (vdovecký),

d) sirotčí;

2. dávky při pracovním úrazu;

3. výchovné;

4. zvýšení důchodu pro bezmocnost;

5. zabezpečení důchodců v nemoci."

2. § 29 zní:

"Bezplatná preventivní a léčebná péče o děti osob samostatně hospodařících

Dětem osob samostatně hospodařících mladším 15 let poskytuje stát bezplatně preventivní a léčebnou péči v plném rozsahu podle předpisů o jednotné preventivní a léčebné péči."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede je předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Přesunout nahoru