Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 72/1959 Sb.Zákon o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech

Částka 34/1959
Platnost od 14.12.1959
Účinnost od 14.12.1959
Zrušeno k 01.09.1961 (65/1961 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

72

Zákon

ze dne 19. listopadu 1959

o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Dozor nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech vykonávají organizace výrobního družstevnictví svými orgány inspekce práce; podrobnosti stanoví Ústřední svaz výrobních družstev v dohodě s Ústřední radou odborů vyhláškou v Úředním listě.

(2) Osobní a věcné náklady spojené s prováděním inspekce práce ve výrobních družstvech hradí organizace výrobního družstevnictví.

§ 2

(1) Oprávnění a úkoly příslušející podle předpisů o bezpečnosti při práci ústředním úřadům a odborovým svazům příslušejí na úseku výrobních družstev Ústřednímu svazu výrobních družstev, jenž odpovídá vládě za provádění dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech.

(2) Práci přesčas povolují ve výrobních družstvech družstevní svazy; družstevní orgány inspekce práce (§ 1) mohou v dohodě s orgány hygienické a protiepidemické služby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovit, zda, za jakých podmínek a v jakém rozsahu lze povolit práci přesčas v některých družstvech a jejich provozovnách, popřípadě mohou povolenou práci přesčas zakázat.

§ 3

Orgány, které vykonávají podle zvláštních předpisů odborný technický dozor, postupují při výkonu tohoto dozoru ve výrobních družstvech v součinnosti s družstevními orgány inspekce práce.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v . r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kyselý v. r.

dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Šlechta v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Púčik v. r.

Přesunout nahoru