Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 68/1959 Sb.Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla"

Částka 32/1959
Platnost od 28.11.1959
Účinnost od 28.11.1959
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

Vládní nařízení

ze dne 13. listopadu 1959

o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla"

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 7 odst. 2 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


§ 1

(1) Pro ocenění vynikajících umělců Národního divadla v Praze, kteří se zasloužili o vysokou úroveň tohoto divadla a tak mimořádně přispěli k plnění jeho poslání sloužit pracujícímu lidu, socialistickému umění a lidově demokratickému zřízení, se zavádí čestný titul "zasloužilý člen Národního divadla".

(2) Čestný titul "zasloužilý člen Národního divadla" se uděluje vynikajícím umělcům Národního divadla v Praze, kteří pracují v tomto divadle nejméně 10 let a kteří dosahují soustavně takových výsledků, že se stávají příkladem ostatním umělcům Národního divadla v Praze i jiných divadel.

§ 2

Pro ocenění vynikajících zahraničních umělců, kteří působili v Národním divadle v Praze a jejichž práce byla pro toto divadlo významným přínosem, se zavádí čestný titul "čestný člen Národního divadla v Praze".

§ 3

(1) Pro ocenění vynikajících provozních a organizačních pracovníků Národního divadla v Praze se zavádí čestný titul "zasloužilý pracovník Národního divadla".

(2) Čestný titul "zasloužilý pracovník Národního divadla" se uděluje vynikajícím provozním a organizačním pracovníkům Národního divadla v Praze, kteří pracují v tomto divadle nejméně 10 let, a to soustavně tak, že se stávají příkladem ostatním provozním a organizačním pracovníkům Národního divadla v Praze i jiných divadel.

§ 4

(1) Čestné tituly "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla" uděluje ministr školství a kultury.

(2) Zároveň s udělením čestných titulů podle odstavce 1 se odevzdává listina (diplom) o udělení čestného titulu.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení a provede je ministr školství a kultury.


Dolanský v.r.

Kahuda v. r.

Přesunout nahoru