Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 6/1959 Sb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť

Částka 3/1959
Platnost od 28.02.1959
Účinnost od 01.03.1959
Zrušeno k 12.04.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

6

NAŘÍZENÍ

Ministra spravedlnosti

ze dne 18. února 1959,

kterým se zřizuje lidový soud Bratislava-okolí a vymezuje jeho působnost *)

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Sb., o organizaci soudů:


§ 1

(1) Zřizuje se lidový soud Bratislava-okolí s působností pro územní obvod Okresního národního výboru Bratislava-okolí.

(2) Lidový soud v Bratislavě vykonává napříště působnost pouze pro územní obvod všech obvodních národních výborů v Bratislavě.

§ 2

Ustanovením § 1 se mění ustanovení § 1 č. 2 písm. p) nařízení ministra spravedlnosti č. 22/1954 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů.

§ 3

Působnost soudu v sídle krajského soudu stanovenou v § 395 odst. 2 občanského soudního řádu vykonává v obvodu krajského soudu v Bratislavě:

lidový soud v Bratislavě pro svůj územní obvod,

lidový soud Bratislava-okolí pro územní obvod ostatních lidových soudů.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. března 1959.


Široký v. r.

dr. Škoda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v Příloze Sbírky zákonů na str. 5.

Přesunout nahoru