Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 58/1959 Sb.Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol

Částka 24/1959
Platnost od 20.08.1959
Účinnost od 01.09.1959
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

Vládní nařízení

ze dne 12. srpna 1959

o změnách v organizaci vysokých škol

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podle § 16 odst. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školského zákona):


§ 1

(1) Na Českém vysokém učení technickém v Praze se slučují fakulta inženýrského stavitelství s fakultou zeměměřickou ve fakultu inženýrského stavitelství a fakulta elektrotechnická s fakultou slaboproudé elektrotechniky v Poděbradech ve fakultu elektrotechnickou se sídlem v Praze.

(2) Na České vysoké učení technické v Praze se převádí z University Karlovy v Praze fakulta technické a jaderné fyziky.

§ 2

(1) Název Vysoké školy železniční v Praze se mění a zní: Vysoká škola dopravní v Praze.

(2) Na Vysoké škole dopravní v Praze se slučují fakulta stavební s fakultou dopravně technickou ve fakultu provozu a ekonomiky dopravy a fakulta strojní s fakultou elektrotechnickou ve fakultu strojní a elektrotechnickou.

§ 3

Na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze se mění název fakulty chemické technologie paliv a zní: fakulta technologie paliv a vody.

§ 4

(1) Na Vysokou školu zemědělskou v Praze se převádí z Českého vysokého učení technického v Praze fakulta lesnická; tato fakulta se postupně zrušuje počínajíc školním rokem 1959/60.

(2) Na Vysoké škole zemědělské v Praze se mění název fakulty ekonomické a zní: fakulta provozně ekonomická.

§ 5

Na vysokém učení technickém v Brně se fakulta energetická rozděluje na fakultu strojní a na fakultu elektrotechnickou.

§ 6

(1) Název Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně se mění a zní: Vysoká škola zemědělská v Brně.

(2) Na Vysoké škole zemědělské v Brně se zřizuje fakulta provozně ekonomická a fakulta agronomická se slučuje s fakultou zootechnickou ve fakultu agronomickou.

§ 7

Na Vysoké škole báňské v Ostravě se slučuje fakulta hornická s fakultou geologickou ve fakultu hornicko-geologickou, název fakulty hutní se mění a zní: fakulta hutnická; fakulta ekonomickoinženýrská se postupně zrušuje počínajíc školním rokem 1959/60.

§ 8

Na Vysoké škole technické v Košicích se mění názvy fakulty těžkého strojírenství, fakulty báňské a fakulty hutní a zní: fakulta strojní, fakulta hornická a fakulta hutnická.

§ 9

Na Vysoké škole zemědělské v Nitře se zřizuje fakulta provozně ekonomická; fakulta agronomická se slučuje s fakultou zootechnickou ve fakultu agronomickou.

§ 10

(1) Na Universitě Karlově v Praze se slučují fakulta filosoficko-historická s fakultou filologickou ve fakultu filosofickou a fakulta biologická s fakultou geologicko-geografických věd ve fakultu přírodovědeckou.

(2) Na Universitu Karlovu v Praze se převádí z Vysoké školy pedagogické v Praze fakulta s názvem institut tělesné výchovy a sportu.

(3) Na Universitě Karlově v Praze se z pobočky fakulty všeobecného lékařství v Plzni zřizuje lékařská fakulta se sídlem v Plzni.

§ 11

Vysoká škola ruského jazyka a literatury v Praze se postupně zrušuje počínajíc školním rokem 1959/60.

§ 12

Na Vysoké škole ekonomické v Praze se zřizuje fakulta s názvem institut národohospodářského plánování. Fakulta financí a úvěru se slučuje s fakultou statistiky a s fakultou všeobecně ekonomickou ve fakultu politické ekonomie. Název fakulty vnitřního a zahraničního obchodu se mění a zní: fakulta obchodní.

§ 13

Na Universitě Palackého v Olomouci se mění názvy fakulty společenských věd a fakulty přírodních věd a zní: fakulta filosofická a fakulta přírodovědecká.

§ 14

Na Universitě Komenského v Bratislavě se slučuje fakulta přírodovědecká s fakultou geologicko-geografických věd ve fakultu přírodovědeckou.

§ 15

Na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě se zřizuje fakulta s názvem institut národohospodářského plánování a fakulta všeobecně ekonomická se slučuje s fakultou vnitřního obchodu a financí ve fakultu politické ekonomie.

§ 16

Zřizuje se Universita v Košicích s fakultou lékařskou se sídlem v Košicích a s fakultou filosofickou se sídlem v Prešově. Lékařská fakulta se zřizuje z pobočky lékařské fakulty University Komenského v Bratislavě se sídlem v Košicích. Filosofická fakulta se zřizuje z filologické fakulty Vysoké školy pedagogické v Bratislavě se sídlem v Prešově.

§ 17

Vysoká škola pedagogická v Praze a Vysoká škola pedagogická v Bratislavě se postupně zrušují počínajíc školním rokem 1959/60.

§ 18

Vyšší pedagogické školy v Praze, v Českých Budějovicích, v Plzni, v Ústí nad Labem, v Brně, v Opavě, v Bratislavě, v Banské Bystrici a v Prešově se postupně zrušují počínajíc školním rokem 1959/60.

§ 19

Na Akademii múzických umění v Praze se mění název fakulty filmové a zní: fakulta filmová a televizní.

§ 20

Na Janáčkově akademii múzických umění v Brně se zrušují fakulta divadelní a fakulta hudební. Tato vysoká škola se nedělí na fakulty.


§ 21

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. září 1959; provede je ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

dr. Kahuda v. r.

Přesunout nahoru