Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 57/1959 Sb.Vládní nařízení o pedagogických institutech

Částka 24/1959
Platnost od 20.08.1959
Účinnost od 20.08.1959
Zrušeno k 01.09.1962 (87/1962 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

Vládní nařízení

ze dne 31. července 1959

o pedagogických institutech

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 3, podle § 17 odst. 1 a podle § 25 odst. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:


§ 1

(1) Zřizují se pedagogické instituty v Praze, v Brandýse nad Labem, v Českých Budějovicích, v Plzni, v Karlových Varech, v Ústí nad Labem, v Liberci, v Hradci Králové, v Pardubicích, v Jihlavě, v Brně, v Olomouci, v Gottwaldově, v Ostravě, v Trnavě, v Nitře, v Banské Bystrici, v Košicích a v Prešově jako vysoké školy.

(2) Pedagogický institut v Martině se mění na vysokou školu podle tohoto nařízení.

§ 2

(1) Na pedagogických institutech se vzdělávají učitelé pro školy poskytující základní všeobecné vzdělání.

(2) Studium učitelství pro šesté a vyšší postupné ročníky povinné školní docházky trvá 4 roky.

(3) Studium učitelství pro první až páté postupné ročníky povinné školní docházky trvá 3 roky.

§ 3

Pedagogické instituty jsou krajská zařízení.

§ 4

(1) V čele pedagogického institutu je ředitel, který má dva zástupce; ředitele a jeho zástupce jmenuje ministr školství a kultury.

(2) Ředitel pedagogického institutu, jeho zástupci a další učitelé, které určí ředitel, tvoří pedagogickou radu; na pedagogických institutech, které určí ministr školství a kultury, vykonávají pedagogické rady funkci vědecké rady vysoké školy.

§ 5

(1) Pro výkon správy pedagogických institutů se zřizuje ředitelství.

(2) Služebním úřadem zaměstnanců pedagogického institutu je jeho ředitelství; jejich osobním úřadem je výkonný orgán krajského národního výboru, který může tuto působnost přenést na ředitelství pedagogického institutu.

§ 6

Na pedagogických institutech působí vedle učitelů uvedených v § 25 odst. 1 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb., též další učitelé.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede je ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

dr . Kahuda v. r.

Přesunout nahoru