Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 43/1959 Sb.Vládní nařízení o Správě státních hmotných rezerv

Částka 19/1959
Platnost od 22.07.1959
Účinnost od 01.07.1959
Zrušeno k 20.04.1964 (69/1964 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

Vládní nařízení

ze dne 3. července 1959

o Správě státních hmotných rezerv

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:


§ 1

(1) Zřizuje se Správa státních hmotných rezerv jako ústřední orgán státní správy pro tvorbu, ochranu, kontrolu a financování státních rezerv.

(2) Činnost Správy státních hmotných rezerv se vztahuje na celé státní území.

§ 2

V čele Správy státních hmotných rezerv je její vedoucí, kterého jmenuje a odvolává vláda. Za řádnou činnost Správy státních hmotných rezerv odpovídá její vedoucí vládě.

§ 3

Vymezení úkolů Správy státních hmotných rezerv, jakož i její organizaci a působnost upravuje statut, který schvaluje vláda.


§ 4

Zrušuje se § 2 vládního nařízení č. 46/1953 Sb., kterým se nově začleňují, mění nebo zrušují některé složky Státního úřadu plánovacího.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. července 1959; provedou je všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v . r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kyselý v. r.

dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Šlechta v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Púčik v. r.

Přesunout nahoru