Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 36/1959 Sb.Vládní nařízení, jímž se zřizuje Dukelská pamětní medaile

Částka 17/1959
Platnost od 30.06.1959
Účinnost od 30.06.1959
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

Vládní nařízení

ze dne 26. června 1959,

jímž se zřizuje Dukelská pamětní medaile

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


§ 1

Na paměť patnáctého výročí bojů u Dukly zřizuje se Dukelská pamětní medaile. Podrobná ustanovení o této medaili a o jejím propůjčování obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede je ministr národní obrany.


Široký v. r.

generálplukovník Lomský v. r.


STANOVY

DUKELSKÉ PAMĚTNÍ MEDAILE

Čl. 1

Dukelská pamětní medaile je zřízena jako vojenská pamětní medaile k 15. výročí bojů u Dukly v ocenění zásluh o osvobození Československé republiky od fašistických okupantů a upevnění československo-sovětské bojové družby.

Čl. 2

Dukelskou pamětní medaili lze propůjčit žijícím, padlým a zemřelým příslušníkům 1. Československého armádního sboru v SSSR, kteří se ve dnech 8. září až 28. listopadu 1944 zúčastnili bojů u Dukly, a ostatním občanům, kteří v bezprostřední souvislosti s dukelskou operací jako partyzáni nebo organizovanou a soustavnou bojovou činností, popřípadě jinak přispěli k citelnému poškození nepřítele a k pomoci sovětským a československým vojenským útvarům .

Čl. 3

Dukelskou pamětní medaili lze propůjčit útvarům Československé lidové armády , jež jsou nositeli historických názvů a bojových tradic jednotek a útvarů 1. Československého armádního sboru v SSSR, které byly ve dnech 8. září až 28. listopadu 1944 nasazeny do bojů u Dukly.

Čl. 4

Dukelskou pamětní medaili lze propůjčit též cizím státním příslušníkům a vojenským útvarům.

Čl. 5

Dukelskou pamětní medaili propůjčuje na návrh vlády president republiky.

Čl. 6

Zároveň s Dukelskou pamětní medailí se vydá diplom a průkazka opravňující k jejímu nošení.

Zemřel-li vyznamenaný, ponechává se medaile pozůstalým, kteří ji však nesmějí nosit.

Medaile propůjčená "in memoriam" padlým a zemřelým se nenosí, nýbrž odevzdá se do pietní úschovy pozůstalým.

Čl . 7

Dukelská pamětní medaile je bronzový kruh o průměru 35 mm. Na líci je dvojportrét sovětského a československého vojáka, vyjadřující československo-sovětskou bojovou družbu. Při okraji je nápis: "Čest a sláva dukelským hrdinům". Na rubu je postavami sovětského a československého vojáka v družném společném postoji znázorněno v symbolické podobě trvalé bratrství československé a sovětské armády. Při okraji je nápis: "Se Sovětským svazem na věčné časy".

Stuha medaile je 35 mm široká. Ve středu stuhy je 2 mm široký zlatý proužek, po jeho obou stranách je 13,6 mm široký červený pruh, 1,4 mm široký bílý proužek a 1,5 mm široký modrý proužek.

Čl. 8

Dukelská pamětní medaile se nosí na levé straně prsou za Sokolovskou pamětní medailí. Nosí-li se jen stužka, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 35 mm dlouhé.

Čl. 9

Věci Dukelské pamětní medaile spravuje ministerstvo národní obrany.

Přesunout nahoru