Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 35/1959 Sb.Vládní nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků

Částka 17/1959
Platnost od 30.06.1959
Účinnost od 01.07.1959
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

35

Vládní nařízení

ze dne 26. června 1959

o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy, a podle § 33 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech:


§ 1

(1) Dosavadní působnost ministerstva potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků na úseku řízení a plánování výkupu zemědělských výrobků přechází na ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství.

(2) Dosavadní působnost pověřenectva potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků na úseku řízení a plánování výkupu zemědělských výrobků přechází na pověřenectvo zemědělství a lesního hospodářství.

(3) Názvy ministerstva a pověřenectva potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků se mění na "ministerstvo potravinářského průmyslu" a "pověřenectvo potravinářského průmyslu". Názvy ministerstva a pověřenectva zemědělství a lesního hospodářství se mění na "ministerstvo zemědělství" a "pověřenectvo zemědělství".

§ 2

Podrobné vymezení úkolů ministerstva potravinářského průmyslu a ministerstva zemědělství, jakož i pověřenectva potravinářského průmyslu a pověřenectva zemědělství v souvislosti s přesunem působnosti uvedeným v § 1 provede vláda.

§ 3

Národní výbory zřídí místo dosavadního odboru zemědělství a lesního hospodářství a odboru výkupu, pokud u nich tyto odbory byly zřízeny, nový odvětvový odbor pro úkoly na úseku zemědělské výroby a výkupu zemědělských výrobků a na úseku lesního hospodářství s názvem "odbor zemědělství". Tím se mění ustanovení § 20 odst. 1 a 2 vládního nařízení č. 33/1958 Sb., o organizaci výkonných orgánů národních výborů.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. července 1959; provedou je všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kyselý v. r.

dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Šlechta v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Púčik v. r.

Přesunout nahoru