Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 20/1959 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících

Částka 9/1959
Platnost od 28.03.1959
Účinnost od 01.04.1959
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

20.

Vládní nařízení

ze dne 26. března 1959,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 90 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení:


Čl. I

§ 13 odst. 1 vládního nařízení č. 56/1956 Sb. zní:

"(1) Výchovné náleží na každé dítě (§ 24 zákona) poživatele starobního, invalidního nebo částečného invalidního důchodu, které by mělo při úmrtí družstevníka nárok na sirotčí důchod. Výchovné nenáleží na dítě, které požívá sirotčí důchod nebo na něž přísluší přídavek na děti (výchovné podle předpisů o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil). Výchovné rovněž nenáleží na dítě, na něž nepřísluší přídavek na děti jen proto, že zaměstnanec nesplnil stanovené podmínky."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. dubna 1959; provede je předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Přesunout nahoru