Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 2/1959 Sb.Nařízení ministra dopravy o změně Přílohy I k mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952

Částka 1/1959
Platnost od 02.02.1959
Účinnost od 01.01.1959
Zrušeno k 01.06.1962 (53/1962 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

2

Nařízení

Ministra dopravy

ze dne 16. ledna 1959

o změně Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952

Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:


§ 1

Dnem 1. ledna 1959 nabylo účinnosti nové znění Přílohy I (Předpisy o látkách a o předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952. Týmž dnem pozbylo platnosti dosavadní znění této Přílohy, které bylo vydáno jako samostatná publikace podle § 3 nařízení ministra dopravy č. 5/1956 Sb.


§ 2

Nové znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 vydá ministerstvo dopravy jako samostatnou publikaci; její odevzdání do prodeje oznámí v Tarifním věstníku.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959.


Široký v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Přesunout nahoru