Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 90/1958 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku

Částka 37/1958
Platnost od 30.12.1958
Účinnost od 01.01.1959
Zrušeno k 01.04.1962 (47/1962 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 18. prosince 1958

o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku

Předsednictvo Národního shromáždění Republiky československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Zřizuje se pobočka Československé akademie zemědělských věd se sídlem v Bratislavě (dále jen "pobočka"). Pobočka vykonává působnost Československé akademie zemědělských věd (dále jen "Akademie") na Slovensku.

(2) Oprávnění, která příslušejí ministru zemědělství a lesního hospodářství vůči Akademii, vykonává vůči její pobočce pověřenec zemědělství a lesního hospodářství.

§ 2

(1) V čele pobočky je předseda, který řídí vědeckovýzkumnou a hospodářskou činnost pobočky. Předsedovi pobočky pomáhá při plnění jeho úkolů předsednictvo pobočky.

(2) Předsednictvo pobočky tvoří předseda pobočky, jeho zástupce, vědecký sekretář pobočky a další členové předsednictva pobočky, jejichž počet určí valné shromáždění Akademie.

§ 3

(1) Předsedu pobočky, jeho zástupce a vědeckého sekretáře pobočky volí valné shromáždění Akademie na 5 let; ostatní členy předsednictva pobočky jmenuje předseda Akademie na návrh předsedy pobočky na 3 roky. Předseda pobočky, jeho zástupce a vědecký sekretář pobočky jsou zároveň členy předsednictva Akademie.

(2) Podrobnou organizaci pobočky upraví stanovy Akademie.

§ 4

Ustanovení zákona č. 52/1952 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákona č. 53/1957 Sb., zůstávají nedotčena.


§ 5

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959; provede je ministr zemědělství a lesního hospodářství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Tesla v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Reitmajer v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Ing. Černý v. r.

Bakuľa v. r.

Dvořák v. r.

David v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Ďuriš v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Přesunout nahoru