Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 9/1958 Sb.Vládní nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství

Částka 3/1958
Platnost od 31.03.1958
Účinnost od 01.04.1958
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

9

Vládní nařízení

ze dne 14. března 1958

o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

(1) Zrušuje se Ústřední správa vodního hospodářství.

(2) Z ministerstva energetiky se zřizuje ministerstvo energetiky a vodního hospodářství.

(3) Na ministerstvo energetiky a vodního hospodářství přechází dosavadní působnost ministerstva energetiky, jakož i působnost Ústřední správy vodního hospodářství s výjimkami uvedenými v § 2.

§ 3

Orgánem státní správy na úseku vodního hospodářství na Slovensku je Správa vodního hospodářství na Slovensku, v jejímž čele je předseda jmenovaný Sborem pověřenců.

§ 4

Podrobné vymezení úkolů ministerstva energetiky a vodního hospodářství a Správy vodního hospodářství na Slovensku, jakož i úkolů ministerstva zemědělství a lesního hospodářství na úseku vodního hospodářství provede vláda.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1958; provedou je všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru