Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 88/1958 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek

Částka 36/1958
Platnost od 29.12.1958
Účinnost od 29.12.1958
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

88

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne 18. prosince 1958

o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek

Předsednictvo Národního shromáždění Republiky československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

(1) Právo státu vyměřit a vymáhat majetkové dávky s příslušenstvím, upravené zákonem č. 134/1946 sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ve znění zákona č. 168/1950 sb., jakož i právo státu vyměřit a vymáhat mimořádné dávky s příslušenstvím, upravené zákonem č. 185/1947 sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, ve znění zákona č. 180/1948 sb., se promlčuje ve 30 letech.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí i v případech, u nichž skončila promlčecí lhůta do dne, kdy toto zákonné opatření nabude účinnosti, pokud tomu nebrání již pravomocné rozhodnutí.


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede je ministr financí.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Tesla v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Reitmajer v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Ing. Černý v. r.

Bakuľa v. r.

Dvořák v. r.

David v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Ďuriš v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Přesunout nahoru