Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 85/1958 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost

Částka 35/1958
Platnost od 28.12.1958
Účinnost od 01.01.1959
Zrušeno k 11.04.1960 (41/1960 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

85

Nařízení

Ministra spravedlnosti

ze dne 22. prosince 1958,

kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Sb., o organizaci soudů:


§ 1

Zřizují se

a) lidový soud Praha-sever se sídlem v Praze a s působností pro územní obvod Okresního národního výboru pro Prahu-sever,

b) lidový soud Praha-západ se sídlem v Praze a s působností pro územní obvod Okresního národního výboru pro Prahu-západ,

c) lidový soud v Jílovém pro územní obvod Okresního národního výboru pro Prahu-východ,

d) lidový soud Brno-venkov se sídlem v Brně a s působností pro územní obvod Okresního národního výboru v Brně.

§ 2

(1) Lidový soud trestní v Praze a lidový soud civilní v Praze vykonávají napříště působnost pouze pro územní obvody všech obvodních národních výborů v Praze.

(2) Lidový soud trestní v Brně a lidový soud civilní v Brně vykonávají napříště působnost pro územní obvod Městského národního výboru v Brně.

§ 3

Ustanoveními §§ 1 a 2 se mění ustanovení § 1 č. 2 písm. a),b) a k) nařízení ministra spravedlnosti č. 22/1954 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů.

§ 4

(1) Lidový soud v Chebu vykonává nadále působnost pro územní obvody Městského národního výboru ve Františkových Lázních a Okresního národního výboru v Chebu.

(2) Lidový soud v Mariánských Lázních vykonává nadále působnost pro územní obvody Městského národního výboru v Mariánských Lázních a Okresního národního výboru v Mariánských Lázních.

(3) Lidový soud v Piešťanech vykonává nadále působnost pro územní obvody Městského národního výboru v Piešťanech a Okresního národního výboru v Piešťanech.

§ 5

Působnost soudu v sídle krajského soudu stanovenou v § 395 odst . 2 občanského soudního řádu vykonává:

a) v obvodu krajského soudu v Praze:

lidový soud civilní v Praze pro svůj územní obvod a

lidový soud Praha-západ v Praze pro územní obvody ostatních

lidových soudů,

b) v obvodu krajského soudu v Brně:

lidový soud civilní v Brně pro územní obvody všech lidových soudů.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959.


Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.

Přesunout nahoru