Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 77/1958 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958

Částka 31/1958
Platnost od 29.11.1958
Účinnost od 01.12.1958
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

77

Vyhláška

Ministra financí

ze dne 26. listopadu 1958

o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958

Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:


§ 1

Dnem 1. prosince 1958 se dávají do oběhu bankovky Státní banky československé po 25 Kčs vzoru 1958 (tvaru II).

§ 2

(1) Bankovka po 25 Kčs vzoru 1958 je 69 mm široká a 140 mm dlouhá a je vytištěna na žlutavém papíře s vodotiskem.

(2) Vodotisk papíru vytváří po celé jeho ploše vodorovné řady lipových lístků se stopkami, z nichž každý nese uvnitř pěticípou hvězdu. V místech kresby vodotisku je papír silnější a v průhledu temnější než ve své základní ploše. Hlavní tiskové obrazce na líci i rubu bankovky zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou světlého okraje, který je při jedné kratší straně rozšířen, a to na líci vlevo a na rubu vpravo.

(3) Na líci bankovky je hlavní tiskový obrazec tištěn v barvě modročerné a ze všech stran omezen dvěma rovnoběžnými přímkami. Při pravé straně je obraz hlavy Jana Žižky z Trocnova hledícího vlevo a při dolní straně jsou patrny vrcholky husitských zbraní. Jan Žižka je zobrazen prostovlasý, s páskou na pravém oku a mimo jeho hlavu je patrna ještě část ramen, zahalená v plášti.

(4) V prostoru nad husitskými zbraněmi je státní znak Republiky československé, provedený modravou barvou hlavního tisku; prostor v místech znaku i kol něho je vyplněn textem bankovky, provedeným velkými písmeny abecedy, v barvě modročerné, tohoto znění:

"BANKOVKA STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ

BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ

DVACET PĚT KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH

DVADSAŤPÄŤ KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH"

Pod tímto textem uprostřed je letopočet vydání:

"1958"

Text pokračuje ještě ve svislé řádce podél levé svislé strany hlavního tiskového obrazce větami:

"PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA - FALŠOVANIE BANKOVIEK SA TRESTÁ PODĽA ZÁKONA"

Celý prostor hlavního tisku je vyplněn jemným vodorovným čárkováním z čar drobně vlnitých; štít státního znaku má v pozadí lva podobné čárkování z vlnovek polohy svislé, malý štít se znakem Slovenska na hrudi lva je jemně čárkován rovnoběžnými přímkami v polohách svislé a vodorovné.

(5) Vlevo, na rozšířeném světlém okraji, je vyznačena hodnota bankovky velkou modročernou číslicí "25", ozdobenou uvnitř světlým vlnovkovým pletivem na temném podkladě, velmi jemně dále vyčárkovaném. Dole je šestimístné pořadové číslo bankovky v barvě jasně rumělkově červené a nahoře je v téže barvě vytištěno označení série bankovky vždy jedním velkým písmenem abecedy a dvoumístným číslem.

(6) Dole pod rámcem hlavního tiskového obrazce jsou vytištěna drobným písmem jména autorů bankovky, a to vlevo jméno autora návrhu a kresby "KAREL SVOLINSKÝ INV. DEL." (navrhl a kreslil) a vpravo jméno autora rytiny "JINDRA SCHMIDT SC." (ryl); uprostřed je firemní označení tiskárny a její sídlo: "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA".

(7) Na rubu bankovky zaujímá hlavní tiskový obrazec téměř celou plochu papíru, s výjimkou světlého okraje, rozšířeného při pravé straně. Tento hlavní tiskový obrazec, provedený přesným soutiskem barvy modročerné s šedomodrou a omezený ze čtyř stran jemnou dvojlinkou, zobrazuje v celé ploše část náměstí husitského města Tábora. Žlutavé husitské slunce na mračné obloze doplňuje symboly připomínající slavnou husitskou minulost českého lidu.

(8) Při pravém horním rohu je v obraze drobný nápis "TÁBOR" a vně podél pravé svislé strany obrazu text ve dvou řádkách:

"BANKOVKY SÚ KRYTÉ ZLATOM A OSTATNÝMI AKTÍVAMI ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ

BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ".

(9) Na rozšířeném světlém okraji je vyznačena hodnota bankovky velkou modročernou číslicí "25", která je uvnitř zdobena kresbou jemných šupin.

(10) Dole pod obrazem je vlevo drobně vytištěno jméno autora kresby: "KAREL SVOLINSKÝ" a vpravo jméno autora grafického provedení: "JINDRA SCHMIDT".

(11) Celá plocha líce i rubu bankovky je potištěna lehkým podtiskem žlutavé barvy z rovnoběžných vlnovek.

§ 3

Bankovky po 25 Kčs vzoru 1953, vydané do oběhu podle vyhlášky ministra financí č. 45/1953 Sb., zůstávají i nadále zákonnými penězi.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1958.


Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru