Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 6/1958 Sb.Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven

Částka 2/1958
Platnost od 28.03.1958
Účinnost od 28.03.1958
Zrušeno k 01.10.1959 (59/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

6

Vládní nařízení

ze dne 14. března 1958

o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

(1) Působnost, kterou podle vládního nařízení č. 21/1953 Sb., o občanské kontrole obchodu, ve znění vládního nařízení č. 41/1954 Sb., o občanské kontrole provozoven, vykonávají výkonné orgány okresních národních výborů, se přenáší na výkonné orgány místních národních výborů.

(2) Působnost výkonných orgánů místních národních výborů se zároveň mění tak, že tyto orgány

a) jmenují občanské kontrolory na návrh závodních organisací Revolučního odborového hnutí, uličních výborů a výborů žen,

b) řídí a kontrolují práci občanských kontrolorů,

c) odvolávají občanské kontrolory z funkce po projednání s organisacemi, které je do funkce vyslaly.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vnitřního obchodu a místního hospodářství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Přesunout nahoru