Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 58/1958 Sb.Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol

Částka 23/1958
Platnost od 09.10.1958
Účinnost od 01.09.1958
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

Vládní nařízení

ze dne 18. září 1958

o změnách v organizaci vysokých škol

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podle § 16 odst. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školského zákona):


§ 1

Z Institutu tělesné výchovy a sportu v Praze se zřizuje fakulta téhož názvu na Vysoké škole pedagogické v Praze.

§ 2

Z Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové se zřizuje lékařská fakulta v Hradci Králové jako další fakulta University Karlovy v Praze.

§ 3

(1) Vysoká škola pedagogická v Olomouci se slučuje s Universitou Palackého v Olomouci ve vysokou školu s názvem Universita Palackého v Olomouci.

(2) Universita Palackého v Olomouci se dělí na fakulty lékařskou, společenských věd a přírodních věd.


§ 4

Zrušuje se vládní nařízení č. 24/1953 Sb., o zřízení Institutu tělesné výchovy a sportu v Praze, a § 4 vládního nařízení č. 66/1953 Sb., o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. září 1958; provede je ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Přesunout nahoru