Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 52/1958 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti

Částka 21/1958
Platnost od 01.10.1958
Účinnost od 01.10.1958
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52.

Vládní nařízení

ze dne 20. srpna 1958,

kterým se mění a doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


Čl. I

Stanovy Řádu rudé zástavy se mění a doplňují takto:

1. Čl. 5 zní:

"Řád rudé zástavy může být propůjčen vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů ministerstva vnitra také za celoživotní mimořádné zásluhy při zajišťování vysoké bojeschopnosti a připravenosti ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů ministerstva vnitra."

2. Čl. 8 zní:

"Řád rudé zástavy se nosí na levé straně prsou za Řádem republiky. Nosí-li se jen stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé a je označena miniaturou Řádu rudé zástavy."

Čl. II

Stanovy Řádu rudé hvězdy se mění a doplňují takto:

1. Čl. 5 zní:

"Řád rudé hvězdy může být propůjčen vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů ministerstva vnitra také za vynikající zásluhy při zajišťování vysoké bojeschopnosti a připravenosti ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů ministerstva vnitra prokazované po dobu nejméně 15 let."

2. Čl. 8 zní:

"Řád rudé hvězdy se nosí na levé straně prsou za Řádem rudého praporu práce. Nosí-li se jen stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé a je označena miniaturou Řádu rudé hvězdy."

Čl. III

Stanovy medaile Za zásluhy o obranu vlasti se mění a doplňují takto:

1. Čl. 5 zní:

"Medaile Za zásluhy o obranu vlasti může být propůjčena vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů ministerstva vnitra také za výtečnou, obětavou a příkladnou práci ve svěřených funkcích při výstavbě ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů ministerstva vnitra po dobu nejméně 10 let."

2. Čl. 8 zní:

"Medaile Za zásluhy o obranu vlasti se nosí na levé straně prsou před vyznamenáním Za zásluhy o výstavbu. Nosí-li se jen stužka, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé a je označena miniaturou medaile Za zásluhy o obranu vlasti."

Čl. IV

Stanovy medaile Za službu vlasti se mění a doplňují takto:

Čl. 5 zní:

"Medaile Za službu vlasti může být propůjčena vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů ministerstva vnitra také za výtečnou, obětavou a příkladnou práci ve svěřených funkcích při výstavbě ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů ministerstva vnitra po dobu nejméně 5 let."

Čl. V

Zrušuje se vládní nařízení č. 44/1955 Sb., kterým se doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti.


Čl. VI

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministr národní obrany a ministr vnitra.


Novotný v. r.

Široký v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Barák v. r.

Přesunout nahoru