Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 39/1958 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů

Částka 15/1958
Platnost od 21.07.1958
Účinnost od 01.07.1958
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39.

Vládní nařízení

ze dne 17. července 1958,

jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, a podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 38/1958 Sb., o vedoucích odborů rad národních výborů:


Čl. I

Vládní nařízení č. 32/1954 Sb. se mění takto:

1. § 2 odst. 2 zní:

"Předsedům, jejich náměstkům a tajemníkům národních výborů, kteří jsou v pracovním poměru, poskytuje zaměstnavatel na žádost rady národního výboru, o jejíhož člena jde, neplacené pracovní volno potřebné k výkonu funkce."

2. § 7 zní:

"Ustanovení § 2 odst. 2 a §§ 4 a 5 se vztahují také na členy rad národních výborů pověřené vedením odborů rad národních výborů."


Čl. II

Ministr vnitra se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění vládního nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1958; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Barák v. r.

Přesunout nahoru