Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 32/1958 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru

Částka 12/1958
Platnost od 20.06.1958
Účinnost od 01.07.1958
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

32.

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne 29. května 1958

o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru

Předsednictvo Národního shromáždění Republiky československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Vládní nařízení č. 82/1953 Sb., kterým se zvýhodňuje placení nájemného, se mění a doplňuje takto:

K § 1 se připojuje další odstavec tohoto znění:

"Je-li nájemcem stát, hospodářská nebo jiná organizace a zařízení socialistického sektoru, platí se nájemné za každé kalendářní čtvrtletí nejpozději pátého dne druhého měsíce tohoto čtvrtletí."


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1958; provede je ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru