Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 12/1958 Sb.Vládní nařízení o zrušení Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku a o zřízení Slovenského výboru pro výstavbu

Částka 3/1958
Platnost od 31.03.1958
Účinnost od 01.04.1958
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

Vládní nařízení

ze dne 21. března 1958

o zrušení Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku a o zřízení Slovenského výboru pro výstavbu

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Ústřední správa pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správa pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku se zrušují.

§ 2

(1) Zřizuje se Slovenský výbor pro výstavbu.

(2) Slovenský výbor pro výstavbu je podřízen sboru pověřenců, který jmenuje a odvolává jeho předsedu a další členy.

§ 3

(1) Dosavadní působnost Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu přechází na Státní výbor pro výstavbu a dosavadní působnost Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku na Slovenský výbor pro výstavbu, s výjimkou koordinace plánu komplexní bytové a občanské výstavby a plánu průzkumných a projektových prací. Kromě toho posuzuje Slovenský výbor pro výstavbu projektovou a rozpočtovou dokumentaci schvalovanou sborem pověřenců.

(2) K zajištění svých úkolů může Slovenský výbor pro výstavbu vydávat obecné právní předpisy.

§ 4

Podrobné vymezení úkolů Státního výboru pro výstavbu a Slovenského výboru pro výstavbu a přenesení některých úkolů na výkonné orgány národních výborů v souvislosti s decentralisací řízení komplexní bytové výstavby a se zrušením Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku provede vláda.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1958; provedou je všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru