Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 10/1958 Sb.Vládní nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství

Částka 3/1958
Platnost od 31.03.1958
Účinnost od 01.04.1958
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

Vládní nařízení

ze dne 21. března 1958

o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Ministerstvo místního hospodářství se zrušuje.

§ 2

(1) Působnost ministerstva místního hospodářství ve věcech, které nemusejí být obstarávány ústředně, přechází na výkonné orgány krajských národních výborů.

(2) Působnost ministerstva místního hospodářství v ostatních věcech, které vyžadují ústředního řízení, zejména ve věcech plánování, mezd a cen, finančních a bytových, se přenáší na ústřední orgány, které jsou v těchto věcech obecně příslušné, nebo na jiné orgány, kterým to bude uloženo.

§ 3

Pověřenectvo místního hospodářství se zrušuje. Ustanovení § 2 platí přiměřeně.

§ 5

Podrobné vymezení úkolů jednotlivých orgánů v souvislosti se zrušením ministerstva a pověřenectva místního hospodářství a v souvislosti s přesuny působnosti podle tohoto nařízení provede vláda.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1958; provedou je všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru