Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 82/1957 Sb.Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě

Částka 36/1957
Platnost od 31.12.1957
Účinnost od 31.12.1957
Zrušeno k 01.01.1996 (237/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82.

Zákon

ze dne 19. prosince 1957

o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1zrušeno

Organisace pro činnost estrádní a artistickouzrušeno

§ 2 – § 8zrušeno

Pořádání veřejných produkcí a podniků lidové zábavy a dozor na nězrušeno

§ 9 – § 12zrušeno

§ 13

Dozor nad veřejnými produkcemi a podniky lidové zábavy vykonávají odbory školství a kultury rad okresních národních výborů, které mohou tuto působnost přenést na výkonné orgány místních národních výborů.


Ustanovení závěrečná

§ 14

Ministerstvo školství a kultury vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podrobné předpisy k provedení tohoto zákona, zejména o povolování činnosti artistické fysickým osobám, o povolování veřejných produkcí a podniků lidové zábavy a o provádění dozoru na ně.

§ 15zrušeno

§ 16

Zrušují se

1. zákon č. 69/1948 Sb., o hudební a artistické ústředně,

2. vyhláška č. 55/1949 Sb., o koordinaci koncertních a artistických produkcí, jakož i všechna jiná ustanovení dosavadních předpisů o věcech upravených tímto zákonem.

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Přesunout nahoru