Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 81/1957 Sb.Zákon o koncertní a jiné hudební činnosti

Částka 36/1957
Platnost od 31.12.1957
Účinnost od 31.12.1957
Zrušeno k 01.01.1996 (237/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81.

Zákon

ze dne 19. prosince 1957

o koncertní a jiné hudební činnosti

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Úvodní ustanovenízrušeno

§ 1, § 2zrušeno

Organisace pro koncertní a jinou hudební činnostzrušeno

§ 3zrušeno

§ 4

(2) Pověřenec školství a kultury zřídí v dohodě s pověřencem-předsedou Slovenského plánovacího úřadu a s pověřencem financí na Slovensku organisaci pro plnění úkolů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c).

§ 5 – § 9zrušeno

Pořádání veřejných produkcí a dozor na nězrušeno

§ 10 – § 13zrušeno

§ 14

Dozor nad veřejnými produkcemi vykonávají odbory školství a kultury rad okresních národních výborů, které mohou tuto působnost přenést na výkonné orgány místních národních výborů.


Ustanovení závěrečná

§ 15

Ministerstvo školství a kultury vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podrobné předpisy k provedení tohoto zákona, zejména o sjednávání a zrušování smluv o umisťování hudebníků z povolání, o povolování veřejných produkcí a o provádění dozoru na ně a o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků.

§ 16zrušeno

§ 17

Hudební a artistická ústředna v Praze a Hudební a artistická ústředna v Bratislavě se zrušují. Likvidaci práv a závazků těchto organisací provedou likvidátoři, které jmenuje ministerstvo (pověřenectvo) školství a kultury v dohodě s ministerstvem (pověřenectvem) financí.

§ 18

Zrušují se všechna ustanovení dosavadních předpisů o věcech upravených tímto zákonem.

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Přesunout nahoru