Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 64/1957 Sb.Vládní nařízení o místní bezpečnosti

Částka 31/1957
Platnost od 02.12.1957
Účinnost od 01.01.1958
Zrušeno k 01.08.1965 (70/1965 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64.

Vládní nařízení

ze dne 30. listopadu 1957

o místní bezpečnosti

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, a podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Národní výbory jako místní orgány státní moci spolupůsobí při ochraně mírové budovatelské péče též tím, že ve svých obvodech zajišťují místní záležitosti veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku (místní bezpečnost).

§ 2

Národní výbory zajišťují místní bezpečnost prostřednictvím svých výkonných orgánů a orgánů veřejné bezpečnosti.

§ 3

Při plnění úkolů místní bezpečnosti národní výbory, jejich výkonné orgány a orgány veřejné bezpečnosti jsou povinny zvyšovat výchovnou úlohu státu a současně pečovat o růst socialistického uvědomění občanů, soustavně a trpělivě vytvářet takové společenské ovzduší, aby občané porušující pravidla socialistického soužití pociťovali morální odsouzení se strany svých spoluobčanů a celé společnosti.

§ 4

(1) Při zajišťování místní bezpečnosti národní výbory zejména

a) projednávají na svých zasedáních otázky místní bezpečnosti, stanoví směrnice pro plnění úkolů na tomto úseku a jejich plnění kontrolují,

b) vydávají obecně závazná nařízení ve věcech místní bezpečnosti,

c) získávají občany pro spolupráci na úseku místní bezpečnosti, zejména pro pomocnou službu u veřejné bezpečnosti.

(2) Národní výbor zvolí stálou komisi pro místní bezpečnost.

§ 5

Rada národního výboru řídí na základě zákonů a jiných právních předpisů a podle směrnic svého národního výboru, národních výborů vyšších stupňů, jejich rad a vlády plnění úkolů v oboru místní bezpečnosti.

§ 6

(1) Orgány veřejné bezpečnosti jsou při plnění úkolů místní bezpečnosti odpovědny jak příslušným národním výborům a jejich radám, tak i svým náčelníkům. Ve věcech výkonu služby jsou odpovědny a podřízeny jen svým náčelníkům a v nejvyšším stupni ministru vnitra.

(2) Ukládá-li národní výbor nebo jeho rada plnění úkolů místní bezpečnosti orgánům veřejné bezpečnosti, činí tak prostřednictvím příslušného náčelníka veřejné bezpečnosti.

§ 7

Podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení vydá ministr vnitra.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Barák v. r.

Přesunout nahoru