Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 62/1957 Sb.Vládní nařízení o nové organisaci rozhlasu a televise

Částka 31/1957
Platnost od 02.12.1957
Účinnost od 01.12.1957
Zrušeno k 01.10.1959 (63/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62.

Vládní nařízení

ze dne 29. listopadu 1957

o nové organisaci rozhlasu a televise

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu významu rozhlasu a televise jako informačního prostředku a jako nástroje k mobilisaci pracujících k řešení úkolů socialistické výstavby zřizují se Československý výbor pro rozhlas a televisi (dále jen "výbor"), jako ústřední orgán státní správy v oboru rozhlasu a televise, a Slovenský výbor pro rozhlas a televisi (dále jen "Slovenský výbor"), jako orgán státní správy v oboru rozhlasu a televise pro Slovensko.

§ 2

(1) Výbor se skládá z předsedy, jeho náměstků a dalších členů.

(2) Předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra školství a kultury; náměstky předsedy a členy výboru jmenuje a odvolává ministr školství a kultury na návrh předsedy výboru.

§ 3

Za činnost výboru odpovídá předseda výboru ministru školství a kultury.

§ 4

(1) Z dosavadní organisace Československý rozhlas se zřizují organisace Československý rozhlas a Československá televise, které jsou právnickými osobami podřízenými výboru.

(2) Organisaci, působnost, zásady hospodaření a financování těchto organisací upraví jejich organisační řády, které vydá předseda výboru v dohodě s ministerstvem financí.

§ 5

Výbor organisuje, řídí, koordinuje a kontroluje činnost podřízených organisací po stránce ideově politické, umělecké a kulturní, technické a hospodářské a obstarává jejich společné věci.

§ 6

Podrobné vymezení úkolů a pravomoci výboru, zejména též vzájemné vztahy mezi výborem a Slovenským výborem, upraví statut, který na návrh ministra školství a kultury vydá vláda.

§ 7

(1) Slovenský výbor se skládá z předsedy, jeho náměstků a dalších členů. Předsedu jmenuje a odvolává sbor pověřenců na návrh pověřence školství a kultury; náměstky předsedy a členy výboru jmenuje a odvolává pověřenec školství a kultury na návrh předsedy Slovenského výboru.

(2) Předseda Slovenského výboru odpovídá za činnost výboru pověřenci školství a kultury.

§ 8

(1) Organisace Československý rozhlas a Československá televise mají na Slovensku oblastní ředitelství, která jsou ve své činnosti podřízena Slovenskému výboru.

(2) Slovenský výbor organisuje, řídí, koordinuje a kontroluje činnost oblastních ředitelství po stránce ideově politické, umělecké a kulturní, technické a hospodářské a obstarává jejich společné věci.

§ 9

Podrobné vymezení úkolů a pravomoci Slovenského výboru upraví statut, který na návrh pověřence školství a kultury vydá sbor pověřenců.

§ 10

Majetek a závazky Československého rozhlasu převede výbor v dohodě s ministerstvem financí na nově zřízené organisace.


§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. prosince 1957; provede je ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Přesunout nahoru