Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1957 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně

Částka 30/1957
Platnost od 28.11.1957
Účinnost od 25.06.1957
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 21. srpna 1957

o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně


Na mezinárodní konferenci o bezpečnosti lidského života na moři byla dne 10. června 1948 v Londýně sjednána Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři, která podle svého článku XI. písmena b) nabyla mezinárodní účinnosti dne 19. listopadu 1952.

President republiky rozhodl dne 11. února 1957, že Československá republika uvedenou úmluvu přijímá a listina o přijetí byla uložena u vlády Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska dne 25. června 1957, kterýmžto dnem uvedená úmluva podle svého článku XI, písmena c) nabyla pro Československou republiku účinnosti.

Kromě Československé republiky tuto úmluvu až posud přijaly tyto státy, po případě byla tato úmluva rozšířena na tato území: Aljaška, Argentina, Belgie, Brazilie, Bulharsko, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Finsko, Filipiny, Francie, Francouzská zámořská území, Haiti, Havai, Hong-Kong, Chile, Indie, Irsko, Island, Italie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická unie, Jugoslavie, Kanada, Kambodža, Kuba, Liberie, Maďarsko, Malajská federace, Maroko, Monako, Německá spolková republika, Nicaragua, Nizozemské Antily, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Pakistan, Panama, Polsko, Portorico, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Somálsko, Spojené království Velké Britannie a Severního Irska, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunis, Turecko, Ukrajinská sovětská socialistická republika, Venezuela, Vietnam (jižní).


Do znění Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané v Londýně dne 10. června 1948, lze nahlédnout v archivu ministerstva zahraničních věcí.


David v. r.

Přesunout nahoru