Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 50/1957 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a a pověřenectvo pracovních sil

Částka 25/1957
Platnost od 29.08.1957
Účinnost od 01.09.1957
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50.

Vládní nařízení

ze dne 31. července 1957,

kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a pověřenectvo pracovních sil.

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Ministerstvo pracovních sil se zrušuje.

§ 2

Působnost, kterou ministerstvo pracovních sil vykonávalo v otázkách organisace, methodického řízení, koordinace a kontroly výchovy dorostu pro povolání, se převádí na ministerstvo školství a kultury; ostatní působnost v otázkách výchovy dorostu pro povolání se převádí na příslušné ústřední úřady a orgány.

§ 3

(1) Působnost, kterou ministerstvo pracovních sil vykonávalo v otázkách plánování a řízení náboru i rozmisťování pracovních sil, jakož i v otázkách řízení státního dozoru na zaměstnávání pracovníků, se převádí na státní úřad plánovací a na rady krajských národních výborů.

(2) Ostatní působnost, kterou ministerstvo pracovních sil vykonávalo v otázkách náboru a rozmisťování pracovních sil, jakož i v otázkách státního dozoru na zaměstnávání pracovníků, se převádí na výkonné orgány národních výborů.

(3) Za splnění úkolů náboru pracovních sil stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství odpovídají rady krajských národních výborů.

§ 4

Pověřenectvo pracovních sil se zrušuje. Ustanovení §§ 2 a 3 platí přiměřeně.

§ 5

Podrobné vymezení úkolů orgánů, na něž přechází dosavadní působnost ministerstva pracovních sil a pověřenectva pracovních sil v souvislosti s jejich zrušením, provede vláda.

§ 6

Opatření, která byla učiněna ve shodě s tímto nařízením před jeho účinností, se považují za opatření podle tohoto nařízení.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1957; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru