Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/1957 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954

Částka 15/1957
Platnost od 13.06.1957
Účinnost od 21.02.1957
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 8. dubna 1957

o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954.


Na základě usnesení osmého zasedání Shromáždění Mezinárodní organisace pro civilní letectví byly dne 14. června 1954 v Montrealu sepsány Protokol o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví.

Protokoly byly ratifikovány presidentem republiky dne 11. února 1957 a ratifikační listina byla uložena u Mezinárodní organisace pro civilní letectví dne 21. února 1957. Týmž dnem nabyly Protokoly účinnosti pro Československou republiku.

Kromě Československé republiky jsou těmito Protokoly vázány až posud tyto státy: Afghanistan, Argentina, Australie, Belgie, Bolivie, Ceylon, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Ethiopie, Filipiny, Finsko, Honduras, Indie, Indonesie, Irak, Irsko, Island, Japonsko, Jihoafrická unie, Kanada, Laos, Libye, Lucembursko, Mexiko, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Pakistan, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené státy americké, Syrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Velká Britannie, Venezuela; Protokoly ratifikovaly také kuomintanské úřady na Tajvanu.


Do znění Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, sepsaných dne 14. června 1954, lze nahlédnout v archivu ministerstva zahraničních věcí.


David v. r.

Přesunout nahoru