Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 15/1957 Sb.Vládní nařízení o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda

Částka 9/1957
Platnost od 16.03.1957
Účinnost od 16.03.1957
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15.

Vládní nařízení

ze dne 22. února 1957

o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


Čl. I

Se státními cenami Klementa Gottwalda udělovanými podle vládního nařízení č. 147/1950 Sb., o státních cenách, a vládního nařízení č. 7/1955 Sb., o státních cenách Klementa Gottwalda, jsou spojeny odměny, které činí

v prvé skupině (díla, výkony nebo objevy z oboru věd společenských, přírodních, matematických, lékařských a technických) 40 000 Kčs,

v druhé skupině (vynikající vynálezy a zdokonalení metod výrobních procesů) 30 000 Kčs,

v třetí skupině (díla nebo výkony z oboru písemnictví, výtvarnictví, divadla, hudby, umění a dokumentární kinematografie a užité grafiky) 20 000 Kčs.


Čl. II

Ustanovení § 3 odst. 1 a 5 vládního nařízení č. 147/1950 Sb. se zrušují.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

gen. pluk. Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru