Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 73/1956 Sb.Vládní nařízení, kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů

Částka 39/1956
Platnost od 30.12.1956
Účinnost od 01.01.1957
Zrušeno k 01.04.1964 (94/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73.

Vládní nařízení

ze dne 14. prosince 1956,

kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Působnost úřadoven ochrany mládeže v oboru ministerstva spravedlnosti, spočívající zejména ve vykonávání hromadného poručenství a opatrovnictví, ve zvláštní ochraně dětí, které nejsou v péči rodičů, a v činnosti poradní a pomocné, se přenáší s výjimkou uvedenou v § 3 na výkonné orgány okresních národních výborů.

§ 2

Přímý dozor nad orgány pověřenými péčí o mládež v oboru národních výborů vykonávají a jejich práci řídí výkonné orgány krajských národních výborů; ústřední dozor vykonává ministerstvo školství a kultury.

§ 3

Plnění úkolů právní ochrany mládeže v poměru k cizině obstarává ústředí pro mezinárodní právní ochranu mládeže v oboru ministerstva spravedlnosti; podrobnosti stanoví ministr spravedlnosti.

§ 4

Ministr školství a kultury se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem spravedlnosti a financí, po případě s dalšími zúčastněnými členy vlády, stanovil podrobnosti při provádění tohoto nařízení.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957. Provedou je ministři školství a kultury a spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Dr. Škoda v. r.

Přesunout nahoru