Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 59/1956 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací

Částka 31/1956
Platnost od 19.12.1956
Účinnost od 01.01.1957
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59.

Zákon

ze dne 30. listopadu 1956,

kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. 1

Zákon č. 75/1952 Sb., o důchodové dani družstev a jiných organisací, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 písm. a) zní:

"družstva a jejich organisace s výjimkou jednotných zemědělských družstev;"

2. § 2 zní:

"§ 2

Z čeho se platí daň

Družstva, jejich organisace a osoby uvedené v § 1 odst. 1 písm. c) platí daň ze zisku z veškeré své činnosti a z hospodaření veškerým svým majetkem, podniky dobrovolných a jiných organisací platí daň ze zisku z hospodářské činnosti."

3. § 5 zní:

"§ 5

Sazba daně

(1) Daň činí:

1. u výrobních družstev:
při rentabilitě 
do 3 % 25 % z dani podrobené ho zisku,
nad 3 % do 5 % 25 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 3 % úplných vlastních nákladů, a 50 % ze zbytku zisku,
nad 5 % do 8 % 35 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 5 % úplných vlastních nákladů, a 55 % ze zbytku zisku,
nad 8 % do 12 % 42,5 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 8 % úplných vlastních nákladů, a 65 % ze zbytku zisku,
nad 12 % do 15 % 50 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 12 % úplných vlastních nákladů, a 75 % ze zbytku zisku,
nad 15 % do 20 % 55 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 15 % úplných vlastních nákladů, a 80 % ze zbytku zisku,
nad 20 % do 25 % 61,2 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 20 % úplných vlastních nákladů, a 85 % ze zbytku zisku,
nad 25 % 66 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 25 % úplných vlastních nákladů, a 90 % ze zbytku zisku;
2. u spotřebních družstev a jejich organisací, u svazů výrobních družstev a u Ústřední rady družstev  25 % dani podrobeného zisku;
3. u ostatních družstev, jakož i u podniků svazů výrobních družstev a u podniků Ústřední rady družstev:
při dani podrobeném zisku do 50.000 Kčs  40 %,
při dani podrobeném zisku nad 50.000 Kčs do 80.000 Kčs  50 %
a při dani podrobeném zisku nad 80.000 Kčs  60 % dani podrobeného zisku;
4. u podniků dobrovolných a jiných organisací:
z prvních 80.000 Kčs dani podrobeného zisku  10 %
a ze zbytku dani podrobeného zisku  20 %;
5. u ostatních poplatníků:
z prvních 80.000 Kčs základu daně  75 % a
ze zbytku základu daně  90 %.

(2) Družstvům invalidů se daň podle odstavce 1 č. 1 sníží o částku, která činí 5 % dani podrobeného zisku.

(3) Rentabilitou se pro účely tohoto zákona rozumí poměr dani podrobeného zisku k úplným vlastním nákladům."

4. Do § 11 se vkládá jako odstavec 2 nové ustanovení tohoto znění:

"Ministr financí může upravit sazbu daně odchylně od § 5, vyžaduje-li to úspěšné plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství nebo jiné důležité zájmy."

Dosavadní odstavec 2 § 11 se přečísluje na odstavec 3.


Čl. 2

Ustanovení tohoto zákona se použije po prvé pro zdanění zisků za rok 1956.

Čl. 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957; provede jej ministr financí.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru