Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 57/1956 Sb.Vládní nařízení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev

Částka 30/1956
Platnost od 18.12.1956
Účinnost od 01.01.1957
Zrušeno k 01.07.1968 (87/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57.

Vládní nařízení

ze dne 18. prosince 1956

o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 90 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení:


§ 1

Účel nařízení

Účelem tohoto nařízení je zabezpečit členy výrobních družstev pro případ nemoci (nemocenské pojištění) a pro případ stáří, invalidity a ztráty živitele (důchodové zabezpečení).

§ 2

Osobní rozsah

Toto nařízení se vztahuje na členy výrobních družstev (dále jen "družstva") a jejich rodinné příslušníky.

§ 3

Věcný rozsah

Nestanoví-li toto nařízení dále jinak, platí o nemocenském pojištění členů družstev a jejich rodinných příslušníků přiměřeně předpisy o nemocenském pojištění zaměstnanců a o jejich důchodovém zabezpečení přiměřeně předpisy o sociálním zabezpečení.

Nemocenské pojištění

§ 4

Orgány provádějící nemocenské pojištění

(1) Nemocenské pojištění členů družstev provádí Ústřední svaz výrobních družstev a jemu podřízené družstevní organisace a družstva.

(2) O dávkách nemocenského pojištění členů družstev rozhoduje zvláštní orgán vytvořený z těchto členů.

§ 5

Opravné řízení v nemocenském pojištění

Z rozhodnutí o dávce nemocenského pojištění (§ 4 odst. 2) lze se odvolat ke krajskému svazu výrobních družstev a z jeho rozhodnutí k Ústřednímu svazu výrobních družstev; rozhodnutí tohoto svazu je konečné.

Úkoly družstva v důchodovém zabezpečení

§ 6

Družstvo plní v důchodovém zabezpečení svých členů úkoly, které předpisy o sociálním zabezpečení ukládají zaměstnavatelům.

Prováděcí předpisy

§ 7

Podrobnosti k provedení tohoto nařízení stanoví vyhláškou v úředním listě

a) Ústřední svaz výrobních družstev v dohodě s Ústřední radou odborů, pokud jde o nemocenské pojištění členů výrobních družstev,

b) státní úřad sociálního zabezpečení, pokud jde o jejich důchodové zabezpečení.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957; provedou je předseda vlády a předseda státního úřadu sociálního zabezpečení.


Široký v. r.

Přesunout nahoru