Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 49/1956 Sb.Nařízení ministrů financí a zemědělství a lesního hospodářství o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům

Částka 26/1956
Platnost od 24.10.1956
Účinnost od 24.10.1956
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49.

Nařízení

ministrů financí a zemědělství a lesního hospodářství

ze dne 19. října 1956

o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům.

Ministři financí a zemědělství a lesního hospodářství stanoví podle § 14 odst. 2 zákona č. 12/1955 Sb.:


Čl. I.

Nařízení ministrů financí a zemědělství č. 86/1953 Sb., o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům, se mění takto:

1. Ustanovení § 1 odst. 1 č. 2 zní:

"2. jednotným zemědělským družstvům budou odpisovány z investičních půjček až do jejich úplného splacení částky, které se rovnají zaplaceným předepsaným splátkám, jakož i mimořádným splátkám z vlastních prostředků družstva na tyto půjčky, jestliže družstvo řádně plní výrobní a dodávkové úkoly, zajistí osivové a krmivové fondy a řádně platí ustanovené splátky,".

2. Ustanovení § 1 odst. 2 zní:

"(2) Odpisy podle odstavce 1 č. 2 a 3 budou prováděny k 31. říjnu každého roku po zaplacení splatných splátek, pokud těmito splátkami úvěr nebyl zcela splacen. Odpisy podle odstavce 1 č. 3 se poskytují i těm družstvům, jimž byl povolen odklad splátek."


Čl. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Bakuľa v. r.

Přesunout nahoru