Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 36/1956 Sb.Vyhláška ministerstva financí o úpravě některých poměrů Živnostenské banky, národního podniku

Částka 19/1956
Platnost od 02.08.1956
Účinnost od 02.08.1956
Zrušeno k 01.01.1990 (158/1989 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

36.

Vyhláška

Ministerstva financí

ze dne 2. srpna 1956

o úpravě některých poměrů Živnostenské banky, národního podniku

Ministerstvo financí stanoví se souhlasem vlády podle § 5 zákona č. 84/1952 Sb., o organisaci peněžnictví:


§ 1

S ohledem na rostoucí rozsah mezinárodních styků a s tím spojených platebních vztahů s cizinou ponechává se Živnostenská banka, národní podnik, v činnosti v nezměněné právní formě jako peněžní ústav se zvláštním zaměřením na bankovní službu pro soukromou zahraniční klientelu.

§ 2

Kmenové jmění Živnostenské banky, národního podniku, upravuje se na 80 milionů Kčs a její všeobecný reservní fond na 20 milionů Kčs; pravidelnými příděly ze zisku bude všeobecný reservní fond dotován tak dlouho, dokud nedosáhne výše kmenového jmění.

§ 3

Živnostenská banka, národní podnik, je oprávněna udržovat pobočky v cizině; nové pobočky může zřizovat s povolením ministerstva financí.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru