Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 20/1956 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích

Částka 13/1956
Platnost od 19.06.1956
Účinnost od 01.06.1956
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

20.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 1. června 1956,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích, se mění a doplňuje takto:

1. § 46 odst. 4 zní:

"(4) Členy výboru a revisní komise i jejich náhradníky volí a odvolává sjezd. Členy představenstva ze svého středu volí a odvolává výbor. Jinak složení a způsob volby orgánů a jejich členů upravují stanovy."

2. K § 51 odst. 2 se připojuje další věta tohoto znění:

"O sloučení podniků platí přiměřeně ustanovení o slučování družstev."

3. Do § 54 se jako odstavec 3 vkládá ustanovení tohoto znění:

"(3) Ústřední rada družstev může k plnění svých hospodářských úkolů zřizovat podniky; pro ně platí ustanovení § 51 obdobně."

4. § 57 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Majetek družstevních svazů a Ústřední rady družstev, jakož i majetek jejich podniků požívá stejné ochrany a výhod jako majetek lidových družstev.

(2) Exekuci proti družstvům, družstevním svazům, Ústřední radě družstev, jakož i proti jejich podnikům lze vést jen způsobem a v rozsahu uvedeném v § 437 odst. 1 občanského soudního řádu. Dozorčími orgány jsou Ústřední svazy družstev a Ústřední rada družstev."


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. června 1956; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Hodinová-Spurná v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Reitmajer v. r.

Barák v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

gen.plukovník Lomský v.r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Ouzký v. r.

Krutina v. r.

Pospíšil v. r.

Machačová v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Štoll v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru