Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 16/1956 Sb.Vládní nařízení o schvalování plánů železniční přepravy

Částka 10/1956
Platnost od 15.05.1956
Účinnost od 01.04.1956
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

16.

Vládní nařízení

ze dne 27. dubna 1956

o schvalování plánů železniční přepravy

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 24 odst. 1 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:


Čl. I

Vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád, se mění takto:

1. § 9 odst. 2 zní:

"(2) Roční plány přepravy sestavuje pro celou železniční síť ministerstvo dopravy a schvaluje je vláda jako součást státního plánu rozvoje národního hospodářství. Čtvrtletní plány přepravy s rozvržením na jednotlivé měsíce schvaluje ministr dopravy, řídě se při tom ročním plánem přepravy."

2. § 12 odst. 2 zní:

"(2) Měsíční plánovanou normu přeprav zboží přiděluje náčelník dráhy podle schváleného plánu přepravy, a to podle rozhodnutí (rozpisu plánu) ústředních úřadů, nadřízených odesilatelům."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1956; provede je ministr dopravy.


Široký v. r.

Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru