Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 15/1956 Sb.Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu

Částka 9/1956
Platnost od 07.05.1956
Účinnost od 07.05.1956
Zrušeno k 28.12.1958 (82/1958 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15.

Vládní nařízení

ze dne 25. dubna 1956

o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 14/1956 Sb.:


§ 1

Pro ocenění sportovců, cvičitelů, trenérů a jiných tělovýchovných pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj a úspěchy tělesné výchovy a sportu,

1. zavádějí se čestné tituly

a) "Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu",

b) "Zasloužilý mistr sportu",

c) "Zasloužilý cvičitel",

d) "Zasloužilý trenér",

e) "Mistr sportu",

f) "Vzorný cvičitel",

g) "Vzorný trenér";

2. projevuje se veřejné uznání.

Čestné tituly

§ 2

(1) Čestný titul "Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu" se uděluje zvlášť zasloužilým a mimořádně vynikajícím pracovníkům v tělesné výchově a sportu, kteří obětavě pracovali v tělovýchovném hnutí nejméně 15 let a významně přispěli k úspěchům, dosaženým československou tělesnou výchovou a sportem.

(2) Tento čestný titul uděluje president republiky na návrh vlády.

§ 3

(1) Čestný titul "Zasloužilý mistr sportu" se uděluje zvlášť vynikajícím sportovcům, kteří dosáhli mimořádných sportovních úspěchů a proslavili jméno československé tělesné výchovy a sportu.

(2) Čestné tituly "Zasloužilý cvičitel" a "Zasloužilý trenér" se udělují zvlášť zasloužilým a vynikajícím cvičitelům a trenérům, kteří obětavě pracovali v tělovýchovném hnutí nejméně 10 let, zvlášť vynikli v nadšené cvičitelské (trenérské) činnosti a vychovali více vynikajících cvičenců a sportovců nebo celých kolektivů.

(3) Tyto čestné tituly uděluje vláda na návrh Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé.

§ 4

(1) Čestný titul "Mistr sportu" se uděluje vynikajícím sportovcům, kteří dosáhli vysokého sportovního mistrovství a mimořádných sportovních výsledků.

(2) Čestné tituly "Vzorný cvičitel" a "Vzorný trenér" se udělují cvičitelům a trenérům, jejichž mimořádné úspěchy v tělovýchovné cvičitelské (trenérské) práci výrazně převyšují výkony a výsledky práce jiných cvičitelů a trenérů a kteří příkladným a nadšeným plněním všech svých povinností se stali vzorem, strhujícím k následování.

(3) Tyto čestné tituly uděluje Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé, a to u cvičitelů a trenérů zpravidla na návrh ústředního orgánu tělovýchovného úseku, v němž cvičitel nebo trenér pracuje.

§ 5

Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé stanoví bližší podmínky pro udělování čestných titulů "Zasloužilý mistr sportu" a "Mistr sportu".

§ 6

(1) Pracovníci, kterým byl udělen čestný titul, dostanou zároveň listinu o udělení čestného titulu (diplom).

(2) S čestnými tituly je spojeno právo nosit čestný odznak.

(3) Diplom a čestný odznak odevzdá poctěnému předseda Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé, po případě osoba, kterou tím pověří.

§ 7

Při udělení čestného titulu "Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu" lze poskytnout čestný dar nebo čestný plat; uděluje je president republiky na návrh vlády.

§ 8

Veřejné uznání

(1) Pracovníkům, kteří svou iniciativní a obětavou prací získali zásluhy o rozvoj tělesné výchovy a sportu, se projevuje veřejné uznání.

(2) Veřejné uznání projevuje předseda Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé.

(3) Pracovníci, jimž bylo projeveno veřejné uznání, dostanou o tom listinu (diplom).


Závěrečné ustanovení

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je předseda vlády a předseda Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé.


Široký v . r.

Přesunout nahoru