Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 14/1956 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních

Částka 9/1956
Platnost od 07.05.1956
Účinnost od 07.05.1956
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 12. dubna 1956,

kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Ustanovení § 7 odstavec 3 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních, se doplňuje a zní:

"(3) President republiky, vláda nebo její členové a vedoucí ústředních orgánů státní správy mohou projevovat veřejné uznání. Podrobnosti určí vláda nařízením, které vydá se souhlasem presidenta republiky a v němž může také stanovit, kdy s veřejným uznáním jsou spojena přednostní práva, výhody a zvláštní pocty nebo peněžní a jiné odměny."

Čl. II

Zrušuje se ustanovení § 11 zákona č. 71/1952 Sb., o organisaci tělesné výchovy a sportu.


Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Reitmajer v. r.

Barák v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

gen. plukovník Lomský v.r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Ouzký v. r.

Krutina v. r.

Pospíšil v. r.

Machačová v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Štoll v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru