Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 13/1956 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích

Částka 9/1956
Platnost od 07.05.1956
Účinnost od 07.05.1956
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

13.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 12. dubna 1956,

kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, se mění takto:

1. § 12 zní:

"(1) Přestupky proti předpisům vydaným na ochranu silničního provozu stíhají v rozsahu dále uvedeném orgány veřejné bezpečnosti.

(2) Držitele a řidiče motorových vozidel a řidiče městských kolejových vozidel trestají tyto orgány

a) písemným pokáráním nebo

b) pokutou do 500 Kčs.

Vedle uložení pokuty může být vyměněn i kupon k řidičskému průkazu.

(3) Závažné přestupky osob uvedených v předchozím odstavci trestá tříčlenná trestní komise, zřízená u dopravního inspektorátu v sídle okresního národního výboru, která může uložit

a) písemné pokárání nebo

b) pokutu do 3.000 Kčs.

Vedle uložení pokuty může tato komise vyměnit kupon k řidičskému průkazu nebo odejmout řidičský průkaz dočasně nebo natrvalo.

(4) Za nedobytnou pokutu nelze uložit náhradní trest odnětí svobody.

(5) Má-li dopravní inspektorát za to, že čin má být potrestán přísněji, postoupí věc příslušnému okresnímu prokurátoru."

2. Dosavadní znění § 16 označuje se jako odstavec (1) a připojuje se odstavec (2), který zní:

"(2) Se souhlasem vlády mohou ústřední národní výbory vydávat dopravní řády, jimiž se pravidla silničního provozu přizpůsobují místním dopravním potřebám."


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Reitmajer v. r.

Barák v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

gen. plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Ouzký v. r.

Krutina v. r.

Pospíšil v. r.

Machačová v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Štoll v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru