Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 7/1955 Sb.Vládní nařízení o státních cenách Klementa Gottwalda

Částka 3/1955
Platnost od 23.02.1955
Účinnost od 23.02.1955
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7.

Vládní nařízení

ze dne 8. února 1955

o státních cenách Klementa Gottwalda

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


Čl. I

Státní ceny se udělují napříště jako státní ceny Klementa Gottwalda. Vyznamenaným přísluší čestný titul "laureát státní ceny Klementa Gottwalda".

Čl. II

(1) Zřizuje se výbor pro státní ceny Klementa Gottwalda s komisemi pro obory vědy, techniky a umění.

(2) Výbor pro státní ceny Klementa Gottwalda hodnotí na základě posudků komisí návrhy na udělení státních cen Klementa Gottwalda, podané veřejnými institucemi, organisacemi nebo jednotlivci a předkládá je vládě.

(3) Výbor a komise jsou složeny z vynikajících představitelů vědy, umění a ostatních oborů tvůrčí činnosti. Členy výboru a komisí jmenuje a odvolává vláda.


Čl. III

Ustanovení § 5 vládního nařízení č. 147/1950 Sb. se zrušuje.


Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Poláček v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Štoll v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Dr. Škoda v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Smida v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Nosek v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru