Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 68/1955 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí

Částka 36/1955
Platnost od 31.12.1955
Účinnost od 18.09.1955
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 20. října 1955

o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí.


Dne 5. července 1930 byla v Londýně sjednána Mezinárodní úmluva o volném okraji námořních lodí, která vstoupila podle svého článku 24 v platnost dne 1. ledna 1933.

Úmluva byla ratifikována presidentem republiky dne 28. května 1955 a písemné oznámení o přístupu Československé republiky k ní bylo doručeno vládě Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska dne 18. června 1955, takže úmluva nabyla podle svého článku 23 pro Československou republiku účinnosti dne 18. září 1955.

Státy a území, za které byly uloženy ratifikační listiny anebo učiněna písemná oznámení o přístupu nebo používání, jsou tyto: Československo, Argentina, Australie, Belgie, Brazilie, Bulharsko, Burma, Costa-Rica, Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Ecuador, Egypt, Filipiny, Finsko, Francie, bývalá Francouzská Indočína, Honduras, Hong-Kong, Chile, Indie, Irsko, Island, Israel, Italie, Japonsko, Jihoafrická unie, Jugoslavie, Kanada, Korea (jižní), Kuba, Liberie, Maďarsko, Malajská federace, Mexico, Německo, Nicaragua, Nizozemsko, bývalá Nizozemská Východní Indie a Curacao, Norsko, Nový Foundland, Nový Zéland (a Západní Samoa), Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Spojené státy americké, Straits Settlements, Svaz sovětských socialistických republik, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taisko, Turecko, Uruguay, Velká Britannie a Venezuela.


Do původního znění i do českého překladu úmluvy a jejích Příloh i jejího Závěrečného protokolu lze nahlédnouti na ministerstvu dopravy.


David v. r.

Přesunout nahoru