Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 64/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči

Částka 35/1955
Platnost od 29.12.1955
Účinnost od 29.12.1955
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

64.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 15. prosince 1955

o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, se mění a doplňuje takto:

§ 16 odst. 2 zní:

"(2) Podrobné předpisy k provedení části I v oboru ministerstva dopravy, pokud jde o preventivní a léčebnou péči na železnicích, a v oboru ministerstva vnitra vydají a potřebné odchylky stanoví příslušní ministři v dohodě s ministrem zdravotnictví; jsou oprávněni zejména stanovit, že zařízení preventivní a léčebné péče zřizují a provozují orgány v oboru jejich působnosti."


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zdravotnictví, dopravy a vnitra.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Štoll v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Reitmajer v. r.

Barák v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

Málek v. r.

David v. r.

Maurer v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krajčír v. r.

Ouzký v. r.

Krosnář v. r.

Pospíšil v. r.

Krutina v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru