Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 62/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek

Částka 35/1955
Platnost od 29.12.1955
Účinnost od 31.12.1955
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

62.

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne 15. prosince 1955

o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek.

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Peněžité pohledávky z poměrů občanskoprávních vůči cizině a navzájem, u nichž počala běžet promlčecí doba před 1. lednem 1952 a které se podle § 1 odst. 1 zákona č. 101/1953 Sb., o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek, dosud nepromlčely, promlčí se dnem, který stanoví vláda nařízením.

(2) Peněžité pohledávky z poměrů občanskoprávních vůči cizině a navzájem, u nichž skončila promlčecí doba, nejméně tříletá, v době od 31. prosince 1948 do 31. prosince 1953, lze uplatnit, ačli tomu nebrání pravomocné rozhodnutí, až do dne, který stanoví vláda nařízením.

(3) Nařízení vlády podle odstavců 1 a 2 musí být vyhlášeno aspoň šest měsíců předem.

§ 2

Ustanovení § 1 nelze užít pro pohledávky na úhradu osobních potřeb podle zákona, pro pohledávky z poměru pracovního a ze zprostředkovatelských smluv a pro nároky z poměrů směnečných.

§ 3

K započtení proti pohledávkám, jichž uplatnění umožňuje toto zákonné opatření, hodí se i pohledávky promlčené v době od 31. prosince 1948 do konce roku 1955. Tím nejsou dotčena zvláštní ustanovení, vylučující započtení pohledávek proti státu.


§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1955; provede je ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Štoll v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Reitmajer v. r.

Barák v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

Málek v. r.

David v. r.

Maurer v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krajčír v. r.

Ouzký v. r.

Krosnář v. r.

Pospíšil v. r.

Krutina v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru