Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 61/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně předpisů o rozvodu

Částka 35/1955
Platnost od 29.12.1955
Účinnost od 01.01.1956
Zrušeno k 01.04.1964 (94/1963 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 15. prosince 1955

o změně předpisů o rozvodu

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, se mění a doplňuje takto:

§ 30 zní:

"(1) Nastal-li z důležitých důvodů mezi manžely hluboký a trvalý rozvrat, může manžel žádat, aby soud manželství zrušil rozvodem.

(2) Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvodem zrušeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem dětí.

(3) Manželství nelze zrušit rozvodem, žádá-li o něj manžel, který rozvrat výlučně zavinil, ledaže druhý manžel projeví s rozvodem souhlas.

(4) Avšak i bez tohoto souhlasu může soud, maje na zřeteli zájem společnosti, zrušit manželství rozvodem ve výjimečných případech, jestliže manželé po dlouhou dobu spolu nežijí."

Čl. II

Zákon č. 173/1950 Sb., o soudních poplatcích, se mění a doplňuje takto:

K § 4 odst. 3 se připojuje další věta tohoto znění:

"Ustanovení tohoto odstavce se neužije, vyhověl-li soud návrhu na rozvod manželství podanému manželem, který rozvrat manželství výlučně zavinil, přesto, že odpůrce s rozvodem nesouhlasil, a použil-li soud ustanovení § 130 o. s. ř."


Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956; provedou je ministři spravedlnosti a financí.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Štoll v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Reitmajer v. r.

Barák v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

Málek v. r.

David v. r.

Maurer v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krajčír v. r.

Ouzký v. r.

Krosnář v. r.

Pospíšil v. r.

Krutina v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru