Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 52/1955 Sb.Vládní nařízení o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi

Částka 30/1955
Platnost od 03.12.1955
Účinnost od 03.12.1955
Zrušeno k 01.05.1990 (116/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52.

Vládní nařízení

ze dne 9. listopadu 1955

o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

S místnostmi, po případě s celými budovami (dále jen "místnosti") plánovitě hospodaří podle zákona č. 111/1950 Sb., o hospodaření s některými místnostmi, a vládního nařízení č. 172/1950 Sb., kterým se provádí zákon o hospodaření s některými místnostmi, výkonné orgány národních výborů všech stupňů.

§ 2

(1) Výkonné orgány místních národních výborů rozhodují o přidělení místností, jde-li o uspokojení potřeb orgánů a organisací místního významu.

(2) Výkonné orgány okresních národních výborů rozhodují o přidělení místností, jde-li o uspokojení potřeb orgánů a organisací okresního významu.

(3) Výkonné orgány krajských národních výborů rozhodují o přidělení místností, jde-li o uspokojení potřeb orgánů a organisací krajského a celostátního významu.

(4) Rozhodování o přidělení místností pro orgány a organisace celostátního významu si může v jednotlivých případech vyhradit vláda.

§ 3

O zrušení nájemních smluv o užívání místností anebo užívacích práv k nim, o příkazech k jejich vyklizení, o podmínkách užívání místností, o náhradě skutečné škody, vzniklé dosavadnímu uživateli rozhodují výkonné orgány národních výborů příslušné podle § 2; evidenci místností vedou výkonné orgány místních národních výborů, jimž se též hlásí místnosti volné.

§ 4

Úpravu řízení při přidělování místností, podrobnou úpravu působnosti výkonných orgánů národních výborů při plánovitém hospodaření s místnostmi a směrnice pro tuto činnost stanoví vláda.

§ 5

Působnost ministra-předsedy státního úřadu plánovacího stanovená předpisy o hospodaření s místnostmi zaniká.


§ 6

Ustanovení, která odporují tomuto vládnímu nařízení, se zrušují, zejména se zrušuje ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 111/1950 Sb., o hospodaření s některými místnostmi, a ustanovení § 11 vládního nařízení č. 172/1950 Sb., kterým se provádí zákon o hospodaření s některými místnostmi.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v . r.

Dr. Dolanský v. r.

Štoll v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Reitmajer v. r.

Barák v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

Málek v. r.

David v. r.

Maurer v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krajčír v. r.

Ouzký v. r.

Krosnář v. r.

Pospíšil v. r.

Krutina v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru