Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 5/1955 Sb.Vládní nařízení o Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti

Částka 3/1955
Platnost od 23.02.1955
Účinnost od 23.02.1955
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5.

Vládní nařízení

ze dne 8. února 1955

o Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


Čl. I

Nejvyšší řád Československé republiky ponese jméno Klementa Gottwalda. Název řádu "Řád budování socialistické vlasti" se mění na "Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti".

Čl. II

Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti nese ve středu přední strany pěticípé hvězdy (čl. I. odst. 4 stanov připojených k vl. nař. č. 14/1953 Sb.) ražený kotouč s plastickou podobiznou Klementa Gottwalda.

Čl. III

Ustanovení tohoto nařízení se vztahují též na dosud udělené řády.


Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Široký v . r.

Dr. Dolanský v. r.

Poláček v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Štoll v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Dr. Škoda v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Smida v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Nosek v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru