Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 49/1955 Sb.Vládne nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov

Částka 27/1955
Platnost od 15.10.1955
Účinnost od 15.10.1955
Zrušeno k 02.08.1956
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

49

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 14. října 1955

o zřízení pověřenectva státních statků *)

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Zřizuje se pověřenectvo státních statků.

§ 2

Podrobné vymezení úkolů pověřenectva zemědělství a pověřenectva státních statků stanoví vláda.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. října 1955; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Poláček v . r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Štoll v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Dr. Škoda v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Smida v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Pospíšil v. r.

Machačová v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v Příloze Sbírky zákonů na str. 17.

Přesunout nahoru